Jon Bing

Professor hos det juridiske fakultet ved UiO


Om Jon Bing

Jon Bing er en norsk forfatter, dr. juris og professor ved Senter for rettsinformatikk ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Jeg spurte Jon Bing om hvilke verktøy han bruker. Han kontret med å istedet gi meg et artig tilbakeblikk til tidlig åttitall:

Kanskje jeg kan tilby en liten fotnote hentet fra Mizt (1982). Jeg tror dette er den første boken i Norge som ble produsert ved hjelp av et datamaskinbasert verktøy under kontroll av forfatteren:

“Denne boken er skrevet på en Facit/Addo 800 DTC tekstbehandlingsenhet levert av Alf G. Johnsen A/S, Oslo. Ved innskrivningen er tekstens struktur definert ved hjelp av Lovdatas universelle grafiske koder. Alf G. Johnsen har også inert behjelpelig med å overføre teksten fra fleksiplater over et TTY-grensesnitt på en 300-bauds oppringt linje til Lovdata, Oslo. Ved Lovdatas Nord-10/S anlegg er teksten videre behandlet, blant annet er kodene kontrollert ved hjelp av programmet TRANS. Korrektur er lest på lister skrevet ut på hurtigskriver (og årsaken til eventuelle feil ligger sikkert i manglende kvalitet på korrekturunderlaget). Deretter er teksten i maskinlesbar form overført til Dataprint AS, som har fotosatt og brukket om teksten. Med unntak av korrektur, og teknisk assistanse i forbindelse med overføring og bruk av Lovdatas programmer, er alt arbeid frem til setting utført av forfatteren.”

De “universelle grafiske kodene” var en mark-up language, utviklet før SGML (og naturligvis HTML) av Lovdata selv.